هدف از ایجاد سایت

هدف از طراحی و ایجاد این سایت دادن آگاهی های علمی برای درمان صحیح بیماری های سروگردن،گوش و حلق ، بینی و حنجره بوده و ایجاد ارتباط نزدیک با مردم و بیماران از طریق درک مقالات ، نوشته ها و گفته های علمی می باشد

چرا که هر انسانی در مورد درمان های داروئی یا جراحی که برای او توصیه می شود قبلا باید کاملا توجیه شده و به محاصن و معایب هز درمانی آگاه بشود.

یکی از جراحی های زیبایی دکتر فرید دادور