مرداد, ۱۳۹۶

تفسیر حافظ غزل شماره ۵

تفسیر حافظ غزل شماره ۵

تفسیر حافظ غزل شماره ۵ شعر حافظ غزل شماره ۵: دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز باشد که بازبینیم دیدار آشنا را ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون نیکی به...

ادامه مطلب

تفسیر حافظ غزل شماره ۴

تفسیر حافظ غزل شماره ۴

تفسیر حافظ غزل شماره ۴ شعر حافظ غزل شماره ۴: صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را که سر به کوه و بیابان تو داده‌ای ما را شکرفروش که عمرش دراز باد چرا تفقدی نکند طوطی شکرخا را غرور حسنت اجازت مگر نداد ای گل که پرسشی نکنی عندلیب...

ادامه مطلب

تفسیر حافظ غزل شماره ۳

تفسیر حافظ غزل شماره ۳

تفسیر حافظ غزل شماره ۳ شعر حافظ غزل شماره ۳: اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت کنار آب رکن آباد و گلگشت مصلا را فغان کاین لولیان شوخ شیرین کار...

ادامه مطلب

تفسیر حافظ غزل شماره ۲

تفسیر حافظ غزل شماره ۲

تفسیر حافظ غزل شماره ۲ شعر حافظ غزل شماره ۲: صلاح کار کجا و من خراب کجا ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا چه نسبت است به رندی صلاح و تقوا را سماع وعظ کجا نغمه رباب...

ادامه مطلب

تفسیر حافظ غزل شماره ۱

تفسیر حافظ غزل شماره ۱

تفسیر حافظ غزل شماره ۱ شعر حافظ غزل شماره ۱: الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها به بوی نافه‌ای کاخر صبا زان طره بگشاید ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل‌ها مرا در منزل جانان چه...

ادامه مطلب