درباره دکتر

t001 جراح و متخصص گوش ، حلق ، بینی و حنجره و سر و گردن
t001 جراحی زیبایی صورت و زیبایی بینی
t001 جراحی تومورهای سر و گردن (گواتر)
t001 جراحی آندوسکوپیک سینوس ها و بینی
t001 جراحی بیماری های ناشی از خواب(خرخر شبانه)
t001 جراحی گوش و حلق و بینی کودکان

دکتر فرید دادور دوره پزشکی عمومی را در دانشگاه جندی شاپور اهواز، دوره تخصصی را در دانشگاه تهران و دوره‌‌های کوتاه مدت را با اساتید گوناگون گذرانده‌ و در حال حاضر مسئول بخش گوش و حلق و بینی و سرو گردن بیمارستان شهید باهنر کرج (دانشگاه البرز) می باشند.تخصص دکتر فرید دادور در جراحی و متخصص گوش و حلق و بینی و سروگردن و زیبایی صورت می باشد.