جراحی زیبایی بینی

مشکل ترین عمل سروگردن که باید هدفش اصلاح اختلافات تنفسی،بویایی،چشایی و کار سینوس های صورتی بوده و در ضمن حفظ کارهای اصلی بینی که ذکر شد، ظاهری متناسب با سایر اعضای صورت ایجاد کند،عملی که بیشترین عارضه و شکایت را بدنبال دارد و باید در انتخاب جراح بیشترین دقت را نمود

لذا در انجام آن باید بیشترین دقت را نمود

بر خلاف تصور عمومی عمل جراحی زیبایی بینی وابسته به معیار های دقیق علمی است که تناسب بینی را با سایر اعضای صورت سنجیده و به شرط عدم ایجاد اختلال در تنفس ،حس بویایی و چشایی بیمار با تغییر در ظاهر بینی آن را به ایده آل ترین تناسب باسایر اعضای صورت در می آورد.پس جراحانی باید اقدام به این کار کنند که عمیقا باجنین شناسی ، آناتومی ،فیزیولوژی و بیماری های بینی و سینوس هاآشنا بوده و آگاهی کامل از آنالیز زیبایی بینی و صورت داشته باشند.