جراحی سرو گردن کودکان

جراحی سروگردن کودکان مثل تومور  های آنها ، بیماری های مادرزادی آن ها و بخصوص اختلالات ناشی از لوزه و لوزه ی سوم  در آن ها که باعث انسداد تنفسی کودک و لذا اختلال رشد جسمانی و روحی روانی کودک می شود بسیار مهم است.متاسفانه در جراحی این گروه سنی دخالت چند نوع تخصص بسیار زیاد است

متاسفانه در جراحی این گروه سنی دخالت چند نوع تخصص بسیار زیاد است که آسیب آن را کودک می بیندمثلا متخصصین کودکان اغلب موارد با جراحی لوزه و لوزه ی سوم به بهانه ی تاثیر آن هادر مقاومت بدن مخالفت می کنند در حالی که تابه حل هیچ بیماری ناشی از انجام عمل لوزه و لوزه ی سوم در کودکان گزارش نشده است و از طرفی نفس کشیدن کودک از راه دهان که نشانه ی انسداد تنفسی است در مدت کوتاه چند ماهه باعث اختلال شکل صورت و بینی  و فک شده و اختلال رشد جسمانی و عصبی برای کودک به ارمغان می آوردو به شدت اخلاق و رفتار و تغذیه کودک را مختل می کند،یا دربیماری مادر زادی شکاف کام و لب مشکل اصلی کودک تخریب گوش کودک می باشد لذا ضمن عمل باید گوش ها بررسی شده و اغلب جراحی های خاصی روی آن ها انجام شود، ولی عمل شکاف لب و کام توسط جراحان گوش و حلق و بینی ، پلاستیک و زیبایی ، جراح اطفال ، جراحان فک انجام می شود که به جزء جراح گوش و حلق و بینی  هیچ کدام روی گوش تمرکزی نکرده و نمی توانند عملی انجام دهند لذا مشکل اصلی کودک همچنان باقی می ماند.