تفسیر حافظ

تفسیر حافظ غزل شماره ۷

تفسیر حافظ غزل شماره ۷

تفسیر حافظ غزل شماره ۷ صوفی بیا که آینه صافیست جام را تا بنگری صفای می لعل فام را راز درون پرده ز رندان مست پرس کاین حال نیست زاهد عالی مقام را عنقا شکار کس نشود دام بازچین کان جا همیشه باد به دست است دام را در بزم دور یک دو...

ادامه مطلب

تفسیر حافظ غزل شماره ۶

تفسیر حافظ غزل شماره ۶

تفسیر حافظ غزل شماره ۶ تفسیر حافظ غزل شماره ۶ به ملازمان سلطان که رساند این دعا را که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را ز رقیب دیوسیرت به خدای خود پناهم مگر آن شهاب ثاقب مددی دهد خدا را مژه سیاهت ار کرد به خون ما اشارت ز فریب...

ادامه مطلب

تفسیر حافظ غزل شماره ۵

تفسیر حافظ غزل شماره ۵

تفسیر حافظ غزل شماره ۵ شعر حافظ غزل شماره ۵: دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز باشد که بازبینیم دیدار آشنا را ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون نیکی به...

ادامه مطلب

تفسیر حافظ غزل شماره ۱

تفسیر حافظ غزل شماره ۱

تفسیر حافظ غزل شماره ۱ شعر حافظ غزل شماره ۱: الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها به بوی نافه‌ای کاخر صبا زان طره بگشاید ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل‌ها مرا در منزل جانان چه...

ادامه مطلب