جراحی زیبایی بینی

گالری تعدادی ازاعمال جراحی زیبایی بینی پاییز ۱۳۹۵

گالری تعدادی ازاعمال جراحی زیبایی بینی پاییز ۱۳۹۵

ادامه مطلب

گالری تعدادی ازاعمال جراحی زیبایی بینی پاییز ۱۳۹۴

گالری تعدادی ازاعمال جراحی زیبایی بینی پاییز ۱۳۹۴

ادامه مطلب

گالری تعدادی ازاعمال جراحی زیبایی بینی تابستان ۱۳۹۴

گالری تعدادی ازاعمال جراحی زیبایی بینی تابستان ۱۳۹۴

ادامه مطلب

گالری تعدادی ازاعمال جراحی زیبایی بینی ۱۳۹۳

گالری تعدادی ازاعمال جراحی زیبایی بینی ۱۳۹۳

ادامه مطلب

بررسی علمی جراحی زیبایی بینی دکتر دادور (۳)

بررسی علمی جراحی زیبایی بینی دکتر دادور (۳)

مصاحبه دکتر فرید دادور با روزنامه جام جم در رابطه با بررسی علمی جراحی زیبایی بینی قسمت سوم در دو قسمت قبل گفت و گویی را با آقای دکتر فرید دادور برای ارتقا سطح آگاهی وآشنایی شهروندان با رشته پزشکی بلاخص رشته تخصصی گوش،...

ادامه مطلب

بررسی علمی جراحی زیبایی بینی دکتر دادور (۲)

بررسی علمی جراحی زیبایی بینی دکتر دادور (۲)

مصاحبه دکتر فرید دادور با روزنامه جام جم در رابطه با بررسی علمی جراحی زیبایی بینی قسمت دوم بررسی علمی عمل زیبایی بینی در شماره قبل گفت و گویی را با آقای دکتر فرید دادور برای ارتقای سطح آگاهی وآشنایی شهروندان با رشته...

ادامه مطلب