جراحی های زیبایی

گالری عکس های پیری صورت

گالری عکس های پیری صورت

گالری تصاویر و عکس های پیری صورت,جراحی های زیبایی صورت,کشیدن پوست صورت,چروک چشم,درمان پیری صورت,تزریق چربی,جوان سازی پوست  پیری صورت پیری صورت پیری صورت پیری...

ادامه مطلب

مقاله پیری و مختصات زیبایی قسمت دوم

مقاله پیری و مختصات زیبایی قسمت دوم

مقاله پیری صورت و مختصات زیبایی قسمت دوم دکتر فرید دادور بررسی قبل از عمل شامل دو قسمت اساسی است . ۱– مشاوره قبل از عمل ۲- آنالیز قبل از عمل ۱- در مشاوره قبل از عمل با بیمار محاسن و معایب ,تزریق چربی و سایر روشهای جوان سازی...

ادامه مطلب

مقاله پیری و مختصات زیبایی قسمت اول

مقاله پیری و مختصات زیبایی قسمت اول

مقاله پیری صورت و مختصات زیبایی قسمت اول دکتر فرید دادور عامل اصلی پیری در قبل از ۵۰ سالگی کاهش حجم کل بافتها و بعد از ۵۰ سالگی عامل نزول بعلاوه کاهش حجم است یعنی با افزایش سن از ۲۵-۲۳ سالگی به بعد کم کم چربی و بافتهای نرم...

ادامه مطلب