زیبایی صورت

مقاله پیری و مختصات زیبایی قسمت دوم

مقاله پیری و مختصات زیبایی قسمت دوم

مقاله پیری صورت و مختصات زیبایی قسمت دوم دکتر فرید دادور بررسی قبل از عمل شامل دو قسمت اساسی است . ۱– مشاوره قبل از عمل ۲- آنالیز قبل از عمل ۱- در مشاوره قبل از عمل با بیمار محاسن و معایب ,تزریق چربی و سایر روشهای جوان سازی...

ادامه مطلب

مقاله پیری و مختصات زیبایی قسمت اول

مقاله پیری و مختصات زیبایی قسمت اول

مقاله پیری صورت و مختصات زیبایی قسمت اول دکتر فرید دادور عامل اصلی پیری در قبل از ۵۰ سالگی کاهش حجم کل بافتها و بعد از ۵۰ سالگی عامل نزول بعلاوه کاهش حجم است یعنی با افزایش سن از ۲۵-۲۳ سالگی به بعد کم کم چربی و بافتهای نرم...

ادامه مطلب

بررسی علمی جراحی زیبایی بینی دکتر دادور (۳)

بررسی علمی جراحی زیبایی بینی دکتر دادور (۳)

مصاحبه دکتر فرید دادور با روزنامه جام جم در رابطه با بررسی علمی جراحی زیبایی بینی قسمت سوم در دو قسمت قبل گفت و گویی را با آقای دکتر فرید دادور برای ارتقا سطح آگاهی وآشنایی شهروندان با رشته پزشکی بلاخص رشته تخصصی گوش،...

ادامه مطلب

بررسی علمی جراحی زیبایی بینی دکتر دادور (۲)

بررسی علمی جراحی زیبایی بینی دکتر دادور (۲)

مصاحبه دکتر فرید دادور با روزنامه جام جم در رابطه با بررسی علمی جراحی زیبایی بینی قسمت دوم بررسی علمی عمل زیبایی بینی در شماره قبل گفت و گویی را با آقای دکتر فرید دادور برای ارتقای سطح آگاهی وآشنایی شهروندان با رشته...

ادامه مطلب

بررسی علمی جراحی زیبایی بینی دکتر دادور (۱)

بررسی علمی جراحی زیبایی بینی دکتر دادور (۱)

مصاحبه دکتر فرید دادور با روزنامه جام جم در رابطه با بررسی علمی جراحی زیبایی بینی     در این شماره گفت و گویی را با آقای دکتر فرید دادور برای ارتقا سطح آگاهی وآشنایی شهروندان با رشته پزشکی بلاخص رشته تخصصی گوش، حلق و...

ادامه مطلب