لغات رینوپلاستی

مقاله اصطلاحات و لغات رینوپلاستی قسمت دوم

مقاله اصطلاحات و لغات رینوپلاستی قسمت دوم

شناخت و یکسان سازی اصطلاحات و لغات رینوپلاستی قسمت دوم در قسمت قبلی، شماره ۲ ـ سال سوم ـ پائیز ۹۰ ، ص ۳۲ ـ تحت عنوان دیدگاهها، لندمارکهای زیر، بررسی شدند. ۱٫ (S.C.R) Superciliary Ridge ۲٫ (G) Glabella ۳٫ (R) Non Nasal Radix Point ۴٫ (N) Nasal Nasion Point ۵٫...

ادامه مطلب

مقاله اصطلاحات و لغات رینوپلاستی قسمت اول

مقاله اصطلاحات و لغات رینوپلاستی قسمت اول

شناخت و یکسان سازی اصطلاحات و لغات رینوپلاستی قسمت اول رینوپلاستی از جمله ، شاخه ای جدید در پزشکی می باشد، که در طی دهه های اخیر در جهان گسترش یافته، و با نگرش علمی و دقیق به این رشته و بسط روزافزون آن در کتب و مجلات پزشکی...

ادامه مطلب